maandag 19 februari 2018

Groep FJK : afwijkingsdossiers

Groep FJK: Fire Junction KnowledgeGroep FJK is uitermate goed geplaatst voor het opstellen van een afwijkingsdossier brandveiligheid voor de hogere overheid

Architecten wensen atypische gebouwen te ontwerpen welke niet altijd stroken met de wetgeving inzake brandveiligheid.

Derhalve is het wenselijk de bouwplannen ter advies voor te leggen aan groep FJK en nagaan in hoeverre het project door de brandweer kan aanvaard worden.

Dit versneld de bouwprocedure en kan een afwijkingsaanvraag verhinderen.

Groep FJK heeft in het verleden reeds vele dossiers bij de afwijkingscommissie ingediend en met goed gevolg beëindigd.

Als ere brandweercommandant ben ik namelijk goed op de hoogte van de brandveiligheidsproblematiek  en hierdoor goed geplaatst  uw brandveiligheidsdossiers te behandelen.


donderdag 25 januari 2018

Groep FJK: Groep FJK

Groep FJK: Groep FJK: Groep FJK : Fire Junction KnowledgeGroep FJK werd belast met de brandlast berekening van de nieuwe industriële hal voor FINGO

Tevens werd de rook en warmteafvoer berekend voor dit bedrijf .Voor een afval verwerkende eenheid te Brussel berekende FJK de brandlast met het oog op de verlenging van de vergunning.FJK deed een brandveiligheidsonderzoek voor een bedrijf te Halen ( adres bij ondergetekende te bekomen )

Tevens werd voor dit bedrijf de vlucht en reddingsplannen opgesteld alsmede een interventieplan ten behoeve van de brandweer.Voor een nieuw hotel in De Panne werd groep FJK ingeschakeld voor het bekomen van een bouwvergunning na afspraken met de bevoegde brandweer.


Groep FJK

Groep FJK: Fire Junction Knowledge